23. Hva kan du si?

Eksempelsetninger

Oppgave

Setninger som vi ofte bruker i forbindelse med sykdom og permisjoner.


Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern