22. Hva mener du om påstandene?

Kryss av og begrunn en av påstandene skriftlig.

Trafikklys_Alhovik_dreamstime_7742881(1).jpg

Oppgave

Skriv og send til lærer.


Påstander:

Helt uenig Litt uenig Delvis enig Helt enig
Det er for lett å få permisjoner i Norge.
Far bør kunne overføre ferdrekvoten til mor.
Flere velferdspermisjoner burde vært med lønn.
Forventningene til suksess er for store i Norge?
Norske menn tar for lite ansvar for barn.
Alle bedrifter i Norge bør bli med i IA-avtalen.
Arbeidgiver bør få vite årsaken til sykefravær.
Det for vanskelig å bli sykemeldt i Norge.

Velg en påstand og skriv hvorfor du er enig eller uenig i den.

Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern