8. Sykefravær og egenmelding

Skjema for egenmeldingPost-IT - Permisjon 1.jpg

Egenmelding er en beskjed til arbeidsgiver om at man er syk og må være borte fra jobben. Du kan levere egenmelding opptil fire ganger per 12-månedersperiode uten å legge ved sykemelding fra lege. Du kan være borte én, to eller tre dager. Arbeidsgiver har ikke rett til å vite årsaken til til sykefraværet. For å få rett til å benytte egenmelding må arbeidstakeren ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder.

Egenmelding kan benyttes i inntil tre kalenderdager inklusive helgedager. Ved lengre sykefravær kan arbeidsgiver kreve legeerklæring. Dersom bedriften er med i ordningen "inkluderende arbeidsliv" (IA), kan arbeidstakeren selv sykmelde seg i inntil åtte kalenderdager, totalt inntil 24 dager pr. år.

Arbeidsgiver kan frata arbeidstaker retten til å benytte egenmelding ved mistanke om at fraværet ikke skyldes sykdom.

Samme skjema kan også brukes ved barns sykdom.

Oppfølging av sykefravær

Oppgave

Fyll ut skjema for egenmelding.

SKJEMA FOR EGENMELDING
Navn:
Født:
Stilling:
Arbeidssted:
Jeg har vært borte fra jobben på grunn av sykdom
fra og med
til og med
Jeg har vært borte fra jobben på grunn av barns sykdom
fra og med
til og med
Dato:
Underskrift:
Dato og underskrift fra arbeidsgiver:
Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern