5. Velferdspermisjoner

Møte med personalsjefenI de fleste bedrifter er det også vanlig å innvilge andre permisjoner ved ulike anledninger. Denne type permisjoner kalles velferdspermisjoner. En velferdspermisjon kan være med eller uten lønn. Disse reglene er gjerne skrevet ned i bedriftens personalhåndbok og gjelder for alle ansatte i bedriften. Her må du følge bedriftens interne regler og lokalt inngåtte avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene.

Robert og Henning.jpg

Robert ønsker å sette seg bedre inn i hvilke permisjonsregler som gjelder i arbeidslivet i Norge og i bedriften der han arbeider. Han har spurt om han kan få snakke med personalansvarlig på arbeidsplassen og har nå avtalt et møte med personalsjef Henning.

Robert: Fint at jeg kan treffe deg for å få litt bedre kunnskap om ulike ordninger for permisjoner i Norge. Jeg og min kone har diskutert dette, men vi klarer ikke helt å finne ut av det norske systemet.

Henning:  Ja, det er jobben min å informere de ansatte om blant annet hvilke permisjonsregler som gjelder generelt og spesielt i bedriften vår. Er det noen ordninger du spesielt lurer på?

POST_IT permisjon 2.jpg

Robert: Jeg tenker ikke på noe spesielt, ville bare få en kort orientering om hva jeg har rett til, slik at jeg ikke gjør noen feil. Jeg har lurt en del på hvilke permisjoner som er med lønn og hvilke som er uten lønn.

Henning: Jeg forstår. Permisjonsreglene i bedriften vår er ganske lik reglene for de fleste bedrifter i Norge. De er beskrevet i § 12 i arbeidsmiljøloven. De samme reglene har vi tatt med i den nye personalhåndboken som vi nå har laget for vår bedrift. Her er et eksemplar som du kan ta med deg hjem og lese. De permisjonene som er med lønn, er først og fremst permisjoner knyttet til sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon.

I tillegg gir vi fri én dag med lønn ved flytting, og ved skole- og barnehagestart, og det samme ved dødsfall og begravelse når det er slektskap eller andre nære relasjoner til den avdøde.
Vi gir også én dag fri med lønn til medarbeidere som gifter seg.

Brudepar_Maya Kovacheva_iStock_000004322631.jpg

Robert: Takk for håndboken. Den skal jeg lese grundig. Men jeg har hørt at personer har rett på fri for å feire religiøse høytider som faller på andre dager enn de norske høytidene. Vet du noe om det?

Henning: Ja det stemmer. Personer som ikke er medlem av Den norske kirke, men bekjenner seg til religioner som har andre høytidsdager enn de som følger vår kalender, har rett til inntil to fridager. Dette er beskrevet i lov om trossamfunn § 27A og tatt med i håndboken vår. Disse dagene er uten lønn, men her ordner vi det oftest slik at våre ansatte kan avspasere eller jobbe dagene inn igjen seinere. Da taper de ikke penger. Var det andre ting du tenkte på?

Robert: Nei, jeg kommer ikke på noe akkurat nå. Tusen takk for at du tok deg tid til å snakke med meg.

Henning: Bare hyggelig. Som du forstår, er dette med velferdspermisjoner ganske komplisert og litt forskjellig fra bedrift til bedrift. Men er det noe du lurer på, er det bare å spørre, så skal jeg hjelpe deg. Vi prøver å være så fleksible som mulig her i bedriften vår.

Velferdspermisjoner som det kan søkes om
  • Ved inngåelse av eget ekteskap
  • Permisjon ved flytting til fast bolig
  • Ved alvorlig sykdom i nærmeste familie
  • Ved dødsfall og begravelse
  • Ved medisinsk behandling
  • Ved deltakelse som utøver i større kultur- eller idrettsarrangementer
  • Ved feiring av religiøse helligdager

Rett til fri fra jobben

Foto: Ingfrid Andersen, FBF og iStock

Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern