4. Informasjon

Skriftlig oppgave

På en arbeidsplass har alle plikt til å både lese og å forstå informasjonen som blir gitt. Noen beskjeder blir gitt muntlig eller på møter, men mesteparten av informasjonen kommer skriftlig. Skriftlig informasjon kan bli gitt på mange måter:

Oppgave

Hør på lydene, og klikk på riktig bilde.

(Hvis du har riktig svar, får tallet grønn ramme, treffer du ikke kan du prøve igjen.)


Illustrasjon: Bente Aabrek, Fagbokforlaget
Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern