3. Sakliste og referat

Fra personalmøtet

Blankt ark nr. 1.13 sakliste.jpg

Dette skjedde på møtet:

Sjefen var fornøyd med uka som gikk og pekte på de viktigste begivenhetene. Han sa at bedriften går bra nå, og la fram noen eksempler på det.

Da han informerte om at kantina skulle pusses opp, ble det uro i forsamlingen, for oppussingen skulle ta ei uke. Derfor ville personalet være uten kantine i denne tida. Det ble vedtatt at et av kontorene skulle brukes som midlertidig pauserom og at bedriften kjøper inn lunsj til personalet i denne perioden som kompensasjon for dårlig pauserom.

Den store nyheten var at bedriften skulle anskaffe et nytt datasystem. En av de ansatte skulle få ansvaret for driften av det, og vedkommende skulle sendes på kurs for å lære seg systemet skikkelig. Hvem som skulle bli dataansvarlig, skulle avgjøres seinere i uka. Sjefen anbefalte de ansatte å si fra hvis de var interessert i oppgaven.

Uka ble deretter planlagt, og alle fikk sine spesielle arbeidsoppgaver. Sjefen opplyste om at bedriften skal ansette tre nye medarbeidere fordi bedriften går bra og trenger flere folk.

Til slutt opplyste han om at bedriftsstyret kommer på besøk og innvier den nye kantina i neste uke. Dette må forberedes godt, og oppgaver ble utdelt til kantineansvarlig og personalsjefen. Deretter ble møtet avsluttet.

fakta.jpg Møtereferat

Oppgave

Skriv referat fra møtet og send det til lærer.

  • Les saklisten og hva som skjedde på møtet.
  • Les modelltekseten ”Referat”.
  • Skriv et kort referat fra personalmøtet.
Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern