7. Arbeidskultur i Norge

Tekst fra IMDI

POST-IT - Arbeidskultur nr. 7.jpg

Den norske arbeidskulturen kjennetegnes av en flat organisatorisk struktur der de ansatte har relativt stor innflytelse. For en nykommer kan det være vanskelig å skille sjefen fra de andre ansatte. Beslutningstakingen er ofte konsensusbasert. Arbeidstakerne har en høy grad av selvstendighet med hensyn til hva de skal gjøre og hvordan, og man har generelt tillit til at alle bidrar til oppnåelsen av felles mål. Kleskoden er uformell i de fleste bransjer.

Nordmenn motiveres gjerne mer av personlig utvikling, et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger enn av penger eller andre materielle goder. Det forventes i høy grad at ansatte arbeider for det felles beste, og i mindre grad at de arbeider for å oppnå egen berømmelse og rikdom. Du vil imidlertid også finne arbeidskulturer der personlige prestasjoner verdsettes høyere, særlig innen salg og finansielle tjenester.

Et annet kjennetegn ved yrkeslivet i Norge er den viktige balansen mellom arbeid og fritid. Det er en generell oppfatning om at man skal arbeide for å leve, ikke leve for å arbeide. Den norske livsstilen er fokusert rundt familieverdier, idrett og friluftsliv. Nordmenn har et nært forhold til naturen, og mange familier har hytter ved sjøen eller på fjellet. Så du må ikke bli overrasket om kollegene dine går tidlig fra jobb om fredagen for å dra på hytta.

Barn verdsettes høyt i samfunnet, og dette påvirker også arbeidskulturen. Det aksepteres at småbarnsforeldre går tidlig fra jobben for å hente barn i barnehagen.

IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) i Norge trekker fram kommuner som gjør en god jobb med innvandrere og har et mangfold av nasjonaliteter i arbeidslivet. Her kan du se en video fra Hammerfest kommune, nord i Norge.

Tekst: nyinorge.no Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Video: IMDI

Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern