19. Innholdsforståelse – "Innvandrere trives på jobb"

Hva er rett?

tekst.jpgInnvandrere trives på jobb

Oppgave

Les teksten og velg riktig svaralternativ.

1. Hva kan være barrierer i ny jobb i Norge?

2. Hva er IGOR?

3. Hvor er det lettest for utlendinger å få seg jobb?

4. Hvilke kulturelle koder er vanskeligst å knekke?

5. Hva synes innvandrere om nordmenn?

6. Hvordan har IGOR gjort undersøkelsen?

7. Hvor lang tid har undersøkelsen tatt?

8. Hvordan opplever innvandrerne arbeidsgiverne i Norge i forhold til arbeidsgiverne i landet de kommer fra?

Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern