13. Innholdsforståelse – "Uskrevne regler på arbeidsplassen"

Skriftlig oppgave

tekst.jpgUskrevne regler på arbeidsplassen


Oppgave

Svar skriftlig på spørsmålene og send til lærer.

1. Hvilke av de uformelle reglene som er nevnt i teksten, synes du er de viktigste?

2. Hvorfor synes du det?

3. Hvordan har informasjonen vært på din arbeidsplass når det gjelder de uskrevne reglene?

4. Har du vært på en arbeidsplass der noen av de uformelle reglene ikke ble fulgt? Hva ble gjort? Fortell.

Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern