18. Innvandrere trives på jobb

Tekst fra Aftenposten

Suksess_Andres Rodriguez_ScanStockPhoto_image_496670.jpg

Innvandrere er vant til å jobbe mer og ha større krav. Språk, humor og andre kulturelle koder kan være barrierer i ny jobb i Norge.

IGOR, senter for arbeidskultur, har de to siste årene prøvd å finne ut hvordan utlendinger har det i arbeidslivet i Norge.

– De som flytter til Norge, får masse støtte når de kommer hit. Språkkurs, jobbsøkerkurs og praksisplasser gir muligheter i starten. Det vi ville kartlegge, var hva som skjer når innvandrerne har vært i arbeidslivet en stund, forteller prosjektleder i IGOR, Wenche Berge.

Føler seg integrerte
IGOR har kommet fram til at det er stor grad av trivsel og tilfredshet. Følelsen av å være integrert er stor blant de fleste, og diskriminering er ingen stor del av arbeidshverdagen. Det oppleves oftere utenfor arbeidsplassen.

Arbeidstakere fra utlandet opplever at det er lett å komme seg inn i lavstatusyrkene. Har man kompetanse ut over det, er det vanskeligere. En IT-ingeniør som ble intervjuet, sa:

– Det var ikke problem å få jobb på et gatekjøkken, men etter at jeg hadde lært språket, "fornorsket" mine fagkunnskaper, og videreutdannet meg innen mitt fagområde, ble det stadig verre, og nesten umulig å få jobb på mitt kompetansenivå.

Venner_Galina Barskaya_ScanStockPhoto_image_101766.jpg

Humor er vanskelig
Det er ikke bare språk som er en viktig faktor for at innvandrere skal integreres på arbeidsplassen.

– Språk er så klart en barriere, særlig for de som jobber i helsevesenet, eller for de som forholder seg til kunder. Allikevel er det en del andre faktorer som har blitt oversett. De vi har intervjuet, synes det er utfordrende å knekke kulturelle koder. Humor og vitsing kan være særlig vanskelig, sier Wenche Berge. "Nordmenn tror de er verdens navle, og verdensmestere i alt", var utsagn som gikk igjen, skriver IGOR på Absentias nettsider.

– Det er mye fokus på hva nordmenn synes om innvandrere, men det var spennende å finne ut hva de som kommer til landet tenker om oss. Nordmenn kan fremstå som kjølige og arrogante. Men inntrykket endres når innvandrerne knytter relasjoner til enkeltpersoner. Norge kan virke som et land der mange har mye fritid. De vi har intervjuet, er ofte vant til å jobbe mer. Mange har hatt større krav fra arbeidsgiverne i landet de kommer fra, forteller Berge.

POST-IT- Uskrevne regler nr. 18.jpg

Potensiale
Berge tror det ligger et uutnyttet potensial blant innvandrerne.

– Mange sier også selv at nordmenn burde være flinkere til å åpne dørene til fagmiljø i andre land. IGOR har gjennomført 200 intervjuer gjennom to år. De spurte er førstegenerasjons innvandrere. Det vil si at de ikke er født i Norge. Oppdragsgivere har vært ulike arbeidsplasser, innen kunnskapsbedrifter, servicenæring, produksjonsbedrifter og kommunal sektor.

IGOR er en del av Rogalandsforskning, men Wenche Berge understreker at dette prosjektet har vært en kartlegging på oppdrag, og er derfor ikke et forskningsprosjekt.

Tekst: Nina Lødemel publisert i Aftenposten.no/jobb 
Foto: ScanStockPhoto

Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern