14. Integrering i Norge

Tekst fra TU Karriere

Bourelle_6013.jpg

Har bodd verden rundt, men aldri støtt på utfordringer som i Norge.

Sivilingeniør Julien Bourrelle har bodd og studert i Australia, Tyskland, New Zealand, Spania og kommer selv fra Canada. Det var først i Norge at han støtte på store kulturelle utfordringer.

Han kom hit som doktorgradsstipendiat innen nullutslippsbygg, men tok permisjon for å holde foredrag om hvordan integrere seg i Norge.

– De som kommer hit for å jobbe må få opplæring i hvordan man sosialiserer og kommuniserer i Norge. Det vil føre til mer respekt, og at flere blir integrert raskere, sier Bourrelle. Han legger til at det vil føre til at man kan beholde den dyktige arbeidskraften som flytter hit.

Bourelle har laget en del tegninger for å illustrere utfordringer i norsk kultur. Fattig mimikk sammenliknet med folk fra andre land er en av dem.

tegning bourrelle.jpg

Bourrelle sier at kulturforskjeller i non-verbal kommunikasjon spiller en viktig rolle for hvordan man kan integrere seg i Norge. Det gjelder  for eksempel kroppsspråk, mimikk, blikk-kontakt, berøring og avstand.

– Det er lett i begynnelsen å oppfatte nordmenn som kalde og distanserte. Det skyldes at man ser det ut fra egen kultur og perspektiv og har ulik emosjonell respons. Det skaper misforståelser. Han påpeker at det ikke er hva du ser, men hvordan du oppfatter det.

– For eksempel har nordmenn det samme ansiktsuttrykket uansett humør. Det kan bli en utfordring for utlendinger, særlig på en arbeidsplass. Man vet aldri om sjefen er fornøyd eller sint fordi man ikke får god nok respons.

Mennesker_JENNY SOLOMON_ScanStockPhoto_image_219631.jpg

Bourrelle sier at det også kan være utfordrende å få nye bekjentskaper i Norge fordi mange sosialiserer seg innenfor organiserte aktiviteter. Han sier at det kan være vanskelig å bli kjent med nye mennesker utenom organiserte aktiviteter.

– I Norge sosialiserer man gjennom organiserte klubber, foreninger og vennegjenger. Innenfor dem er det definerte aktiviteter som fører folk sammen som quiz, jobbpils, seminarer og så videre. Når man kommer til Norge, må man bli med på slikt for å kunne bli kjent med nye mennesker. Terskelen er veldig høy for å foreslå å ta en kaffe eller middag med noen man nettopp har møtt.

Bourelle påpeker at mens det er mer vanlig å prate med fremmede i andre land, er det mer uvanlig i Norge.

Bourrelle sier også at i Norge blir man nærmest oppfordret til å si fra, ta opp problemer og gjøre noe med dem.

– Her er det flat struktur. Som leder har du ikke mye status. Det skiller seg i stor grad fra andre land hvor det er mer hierarki, sier Bourrelle.

Hans råd til nordmenn er å uttrykke seg mer, være mer presise og sørge for å bli forstått.

– Gå ut av komfortsonen din, inviter til aktiviteter og ikke vær redd for å bli avvist, sier han.

Se flere tegninger om norsk kultur

Tekst: TU-karriere av Maria Amelie
Tegning: Nicholas Lund, reproduced from The Social Guidebook to Norway with permission of the author - www.thesocialguidebook.no
Foto: 1. Jon Danielsen  2. ScanStockPhoto

Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern