11. Uskrevne regler på arbeidsplassen

Robert og John snakker sammen.
1_11 Uskrevne regler.jpg

Reglene i arbeidslivet som er bestemt i lover og i avtaler, kaller vi formelle regler. Men det finnes også uformelle regler. Det er regler for hvordan du skal oppføre deg på arbeidsplassen. Robert snakker med arbeidskameraten John om dette.

Robert: Hvilke uskrevne regler har vi egentlig på jobben?

John: Kortversjonen er: Kom når du skal, gjør det du skal, og vær positiv! Jeg skal utdype dette nærmere: Det er viktig at du kommer presis. Og med presis mener jeg før tiden. Starter arbeidet for eksempel kl. 08.00, bør du være på plass 07.50. Da er du klar til å ta fatt når arbeidsdagen begynner. Vi er mange her som tar en kopp kaffe før arbeidsdagen begynner. Da får vi en prat, og vi blir bedre kjent.

Robert: Ja, jeg har merket meg at det alltid sitter en gjeng og drikker kaffe når jeg kommer. Jeg skal jammen begynne å delta i kaffedrikkingen før arbeidstid.

John: Ja, gjør det. Det er med å skape et godt arbeidsmiljø. Det er også viktig at du gjør det du skal. Dersom du sluntrer unna jobben, blir det mer å gjøre for de andre, for de må ta ditt arbeid i tillegg til sitt eget. Dette skaper dårlig stemning. På sikt kan dette ødelegge arbeidsmoralen på en arbeidsplass. Det er også viktig at du rydder etter deg etter lunsjen og i garderoben, slik at andre ikke må gjøre det for deg. En annen ting er at vi som arbeidstakere ikke bør bruke arbeidstiden til private gjøremål som f. eks. bruk av telefon eller sosiale medier. Vi vet jo at det er noen som bruker mye tid på Facebook, og det synes jeg er irriterende.

Robert: Dette trodde jeg var selvsagt! Vi må jo ta arbeidsoppgavene våre på alvor. Det med oppryddingen har jeg merket meg. Kari ser ut til å ha tatt på seg ryddejobben når vi andre ikke er nøye nok. Men det er jo helt riktig at hver enkelt må rydde etter seg selv.


John: Ja, Kari vil ha alt på stell. Ofte tar hun blomster med fra hagen for å pynte opp på jobben. Hun er et eksempel på en positiv kollega. Hun lever opp til regelen om at du skal oppføre deg mot andre slik du vil de skal oppføre seg mot deg. Atle tar for eksempel med frukt til oss fra svigerfarens hage hver høst, og noen av jentene skifter på å ha med seg en kake en gang i blant.

Robert: Ja, jeg synes vi har det trivelig på jobben. Og jeg skal gjøre mitt for at det trivelige miljøet skal fortsette.

John: Dersom noen blir dårlig behandlet, tar vi det opp med sjefen eller verneombudet med en gang – før det utvikler seg dårlig stemning blant de ansatte. Vi har heldigvis ikke hatt noen slike saker, i alle fall ikke så lenge jeg har jobbet her.

1 Uskrevne regler 2.jpg

Foto: Dreamstime
Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern