9. Likestilling i arbeidslivet

Likestilling mellom kvinner og menn

Likestilling i arbeidslivet_Martine Oger_dreamstime_l_12233465.jpg

Likestilt arbeidsliv

POST-IT Likestilling nr. 9.jpg

Likestilling i arbeidslivet handler om likestilling mellom kjønnene. Menn og kvinner skal ha like muligheter og rettigheter i arbeidslivet.

For 50 år siden var det ikke så mange kvinner som hadde lønnet arbeid, men i dag er deltakelsen i arbeidslivet blant kvinner i Norge høy. Både kvinner og menn vil bidra i samfunnet med sine kunnskaper og kompetanse, og ofte er det også nødvendig med to inntekter i en familie for å klare alle utgiftene.

Likestillingsloven
Lov om likestilling mellom kjønnene er en norsk lov som skal fremme likestilling mellom kjønnene og bedre kvinnenes stilling i samfunnet. Den skal sikre at kvinner og menn får like muligheter til arbeid, utdanning og faglig utvikling. Vi har også et eget ombud, en person som kan gi råd og behandle klagesaker hvis noen har opplevd diskriminering.

Ved ansettelser skal kvinner og menn vurderes likt hvis de har lik utdanning, de skal ha lik lønn for likt arbeid, og de skal ha like rettigheter til videreutdanning. Full likestilling betyr altså mulighet for full deltakelse i arbeidslivet.


Omsorg for barn og eldre
Siden de fleste kvinner er i arbeid utenfor hjemmet, har omsorg for barn og eldre blitt en oppgave for det offentlige. Vi har gode velferdsordninger, slik som barnehager og sykehjem, som gjør det lettere å kombinere arbeid med familieliv.

Deltidsarbeid
Selv om Norge regnes som et av verdens mest likestilte land, er det fremdeles slik at kvinner jobber mer deltid enn menn. Det er også årsaken til at kvinner tjener dårligere enn menn. "Deltid er en av de viktigste årsakene til at kvinner ikke er likestilt. Noen tenker vi har kommet langt, men vi har ikke det. Kvinner er ikke likestilt før de kan forsørge seg selv", sa LO-leder Gerd Kristiansen i foredraget sitt på en kvinnekonferanse.

Slik står det til med likestillingen

Foto: Dreamstime
Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern