16. Erfaringer fra arbeidslivet i Norge

Lytteoppgave

Her får du høre et intervju med norskkoordinatoren ved NTNU i Trondheim.
Hun kommer fra Italia og har erfaring fra arbeidslivet i Norge.

Oppgave

Finn rett svar

Portrett_ImageSoursce_way-23885113(1).jpg

1. Hvilken opplevelse har hun etter å ha jobbet i Norge?

2. Hva mener hun om folk i Norge?

3. Hvordan føler hun seg i det norske samfunnet?

4. Hva mener hun med "flat struktur"?

5. Hva er, ifølge henne, de negative sidene ved en flat struktur?

6. Hva var det vanskeligste hun opplevde på arbeidsplassen?

7. Hvilket råd vil hun gi til utenlandske arbeidstakere?

Foto: ScanStockPhoto
Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern