12. Uttrykk – "Uskrevne regler på arbeidsplassen"

Hva er rett?

tekst.jpgUskrevne regler på arbeidsplassen

Oppgave

Velg rett betydning av uttrykkene.

1. Det jeg sier nå, må du ta på alvor!
å ta på alvor

2. Jeg har merket meg at noen tar for lange spisepauser.
å merke seg 

3. Jeg liker å stå på god fot med sjefen.
å stå på god fot med

4. Er det viktig å ha alt på stell hele tiden?
å ha alt på stell 

5. Vi må i alle fall tenke positivt om det som bedriften har fått til.
i alle fall 

6. Sjefen ba Svein om å utdype nærmere hva han mente.
å utdype noe nærmere 

7. Alle var enige om å ta fatt på det nye prosjektet.
å ta fatt 

8. Jeg mener det er for mange her som sluntrer unna oppgavene sine.
sluntre unna 

9. På sikt vil dårlig arbeidsmoral ramme bedriften.
på sikt

10. Det blir ikke lett å leve opp til de høye målene.
å leve opp til noe

Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern