20. Kulturell arbeidsforståelse

Video

Oppgave

Se videoen om Håvard og velg rett svar.

1. Hvor er Håvard ansatt?

2. I hvilket land har han begynt å jobbe?

3. Hvordan liker Håvard å jobbe i det nye landet?

4. Når skal hele familien flytte til det nye landet?

5. Hvor lenge skal Håvard Jobbe i det nye landet?

6. Hva sier Håvard om kulturelle forskjeller i det nye landet sammenliknet med Norge?

Video: NRK
Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern