10. Lønn og skatt

Yasamin og Robert snakker sammen ved ettermiddagskaffen.Robert og Yasamin snakker sammen.jpg

Yasamin: I dag var jeg på møte i fagforeningen på jobben, og vi kom med forslag til tarifforhandlingene om bedre lønn og kortere arbeidstid. Jeg lurer på hvordan det går. Vi krevde bedre overtidsbetaling og bedre lønn for arbeid på helligdager.

Robert: Ja, det har vi krevd på våre møter også, men jeg tviler på at vi får noe gjennomslag for kravene.

Yasamin: Hva kan vi da gjøre for å få bedre lønn?

Robert: Vi kan jo ta mer utdanning. Det går an å ta tilleggsutdanning og kurs som har med arbeidsoppgavene å gjøre. Bedre kompetanse gir ofte høyere lønn. I mange tilfeller er arbeidsgiveren villig til å betale for mer utdanning.

Yasamin: Ja, det hadde vært fint om arbeidsgiveren ville det! Det går jo an å forsøke.

2- nr. 10.jpg Robert: Noen på jobben hos meg klager på at de betaler for mye skatt. De sier at det ikke er noen vits i å jobbe overtid, for skatten blir så høy da. Men alle må jo betale inntektsskatt til fellesskapet. Og har man mye gjeld, blir skatten satt ned, slik at det blir nok igjen å leve for.

Yasamin: Jeg tror vi må endre skattetrekket vårt hvis vi skal ta opp boliglån. De på jobben sier at det er enkelt å bestille det ved å gå inn på www.altinn.no. Det er bare å logge seg inn ved hjelp av bank-ID, kodeark fra Altinn eller passord, sier de som har greie på det. Så slipper vi å ta fri for å gå på skattekontoret.

Robert: Vi leverte jo selvangivelsen på Altinn. Det var veldig greit, for den var ferdig utfylt, og vi rettet den på nettet, signerte og sendte den inn. Du husker jo hvor raskt det gikk å få skatteoppgjøret behandlet. Og vi var jo så heldige at vi fikk penger igjen siden vi hadde betalt for mye i skatt. Jeg vil nå heller betale litt for mye skatt og få pengene igjen, enn å risikere å måtte betale restskatt.

Rettigheter altinn-logo.jpg

ikon tenkover.jpg
Hva mener du om skattenivået i Norge?

Foto: Ingfrid Andersen, Fagbokforlaget
Illustrasjon: Bente Aabrek, Fagbokforlaget
Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern