20. Svart arbeid

I pausen på jobben diskuterer Robert og Adam hva de skal gjøre i ferien.Rettigheter Svart arbeid.jpg

Robert: Hva skal du gjøre i ferien da, Adam?

Adam: Jeg har ikke noen feriepenger i år, så jeg må være hjemme eller dra på telttur!

Robert: Har du ikke feriepenger? Du har jo fortalt at du jobbet i hele fjor, og da skal du ha feriepenger. Har bedriften gått konkurs, får du penger fra Nav.

Adam: Vel, jeg var ikke registrert - fikk pengene rett i hånden. Jeg tjente jo bra der og da, slapp å betale skatt og slikt, men feriepenger blir det ikke av svart arbeid, så nå sitter jeg her!

Robert: Har du virkelig jobbet svart? At du tør!
Tenk om du ble syk eller skadet. Du har ingen rettigheter da, vet du. De som arbeider svart, bidrar jo ikke til fellesskapet. Da er det heller ikke riktig at de får noe fra fellesskapet!

Adam: Ja, det var derfor jeg sluttet med det. En av kompisene mine som jobbet svart i bygningsbransjen, ble nemlig skadet. Siden han ikke var registrert, fikk han ikke arbeidsulykkeforsikring eller sykelønn, og heller ikke dagpenger da han måtte slutte i jobben. Han kom ille ut å kjøre. Det ville ikke jeg oppleve. Jeg hadde ikke tenkt så nøye over saken før.

Post-IT Svart arbeid.jpg Robert: Hadde du ikke problemer med å dokumentere arbeidserfaringen din? Du var jo ikke registrert, og arbeidsgivere som driver med svart arbeid, er temmelig tause om arbeiderne sine.

Adam: Jo, det var et problem. Jeg måtte bruke de papirene jeg hadde fra før, men det var problematisk å redegjøre for de to siste årene.

Robert: Du har jo gått glipp av opptjening av pensjonspoeng også, og ved lønnsoppgjørene teller ofte ansiennitet, og de har du også gått glipp av. Så i det lange løp lønner det seg nok ikke å jobbe svart. Den eneste som tjener på det, er arbeidsgiveren din. Han slipper å betale arbeidsgiveravgift, pensjonsforsikring, personalforsikring og feriepenger! Men blir han tatt, får han virkelig svi. Det er ulovlig å jobbe svart og ha uregistrerte arbeidstakere i arbeid.

Adam: Huff, jeg skal aldri gjøre det mer.

ikon tenkover.jpg


Bør arbeidsgiverne eller arbeidstakerne som driver med svart arbeid, meldes til politiet?


Foto: Dreamstime

Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern