19. Hva mener du om påstandene?

Kryss av og begrunn en av påstandene skriftlig.

Trafikklys_Alhovik_dreamstime_7742881(1).jpg

Oppgave

Skriv og send til lærer.


Påstander:

Helt uenig Litt uenig Delvis enig Helt enig
Det nytter ikke å streike for å få bedre lønn!
Jeg synes skatten i Norge er for høy!
Det brukes altfor mye tid og penger på HMS-arbeid!
Aldersgrensen for å pensjonere seg er altfor lav.
Jeg kan godt forstå at mange arbeider svart!
Alle arbeidsplasser burde ha fleksitid!
Alle burde melde seg inn i en fagforening!
Alle burde få like stor alderspensjon!

Velg en påstand og skriv hvorfor du er enig eller uenig i den.

Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern