24. Hva kan du si?

Ord og uttrykk fra dette temaet

Ord og uttrykk som du kan bruke:
Når du snakker om arbeidstid, arbeidsavtaler og ferie:
jobbe overtid – arbeide mer enn normal arbeidstid
kollega – arbeidskamerat
være pliktoppfyllende – gjøre det man skal
sluntre unna – dra seg unna pliktene
være fleksibel – være smidig, kunne endre på rutiner
arbeidsjern – en som arbeider mye
avvikle – gjennomføre, avslutte
mestre – få til, beherske
toppe seg – mye å gjøre, mye som skjer

Når du snakker om fagforeningsarbeid og lønnsforhandlinger
forhandle – drøfte
kontingent – medlemspenger
kompetanse – kvalifikasjoner, dyktighet til noe
prioritere – sette først
vedtak – beslutning, avgjørelse
konflikt – uoverensstemmelse
streik – arbeidsnedleggelse
snylte – nyte godt av det andre gjør, ikke yte noe selv
dagsorden – sakliste, agenda
tariffoppgjør – forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår
ta ordet – si noe i en forsamling
det er ikke noen vits – det nytter ikke

Oppgave


Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern