16. Alderspensjon og uførepensjon

Les teksten og se videofilmen.


Alderspensjon og uførepensjon

pensjonist1.jpg

  • Pensjonsalderen i Norge er 67 år, men du kan fortsette å jobbe til du er 70.
  • Avtalefestet pensjon (AFP) er en fleksibel pensjonering før fylte 67.
  • Du kan starte å ta ut alderspensjon når du har fylt 62 år, men du må da ha tilstrekkelig høy opptjeningstid.
  • Alderspensjon fra folketrygden er en ordning som sikrer inntekt i alderdommen. Det er viktig å være klar over at jo tidligere man starter med å ta ut pensjonen, jo mindre blir utbetalt hvert år.
  • For dem som har varig nedsatt inntektsevne på grunn av sykdom eller skade, kan uførepensjon være aktuelt for enten hele eller deler av arbeidstiden. Her kreves det legeerklæring fra spesialhelsetjenesten.

Fire damer 2.jpg

På jobben til Yasamin var det flere som snakket om pensjon i lunsjpausen:

Solveig: Jeg fyller 62 år om et halvt år, og jeg vurderer sterkt å gå av med AFP. Jeg har lyst til å bruke tiden min til å reise litt og til å være mer sammen med barnebarna. Jeg har jobbet i 35 år og synes jeg har gjort mitt i arbeidslivet.

Kari: Ja, du har jobbet jevnt og trutt, og ikke har du vært mye syk heller. Men har du regnet ut hva du får i pensjon når du går av med AFP? Det er ikke så mye, så da er det ikke sikkert du får råd til å reise så mye! Venter du til du er 67 år, får du mer utbetalt.

Solveig: Ja, jeg er klar over at jeg ikke får så mye å rutte med, men jeg har spart opp litt, og jeg har en privat pensjonssparing som kan bli utbetalt. Jeg tror det skal gå bra.

Ellinor: Jeg har fylt 65 år, men jeg vil ikke gå av før jeg er 67 år. Mannen min, som er tre år eldre enn meg, vil stå i arbeid til han er 70, så da kan vi gå av samtidig. Jeg må egentlig jobbe så lenge jeg kan, for jeg har ikke så lang opptjeningstid. Jeg var nemlig hjemme med barna til de var ferdig med ungdomsskolen, og kom derfor seint ut i lønnet arbeid.

Yasamin: Det er jo veldig lenge til jeg kan tenke på å gå av, og etter det jeg har lest i avisene, må vi som er unge nå, stå lenger i jobb for å kunne ta ut en god pensjon. Hva vil dere anbefale meg å gjøre?

POST-IT alderspensjon.jpg

Solveig: Jeg vil anbefale deg å spare opp litt penger, gjerne gjennom en privat pensjonssparing. Da behøver du ikke å være i jobb til du er 70 år, men kan gå av når du ser at du har råd til det. Du har jo et langt arbeidsliv foran deg. Husk at du får høyere pensjon om du har 100 prosent jobb, ikke deltid!

Ellinor: Jeg er enig med Solveig. Vi blir mer slitne når vi blir eldre, og da er det fint å kunne styre livet selv og kunne slutte å jobbe før vi får alderspensjonen.


Her kan du se filmer om pensjon

ikon tenkover.jpg Hva synes du om pensjonsordningen i Norge?


Foto: Bente Aabrek, Fagbokforlaget
Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern