12. Innhold og diagram – "Lønn og skatt"

Hva er rett?

tekst.jpgLønn og skatt

Rettigheter - Skattepenger2.jpg

Oppgave

Studer diagrammet og velg riktig svaralternativ på spørsmålene.

1. Hva bruker Staten størstedelen av skattepengene til?

2. På hvilket felt brukes det minst skattepenger?

3. Hva slags skatt betaler alle arbeidstakere?

4. Hva må til for å få reduksjon i skatten?

5. Hva krevde fagforeningen på arbeidsplassen til Yasamin?

6. Hva mener Robert de skal gjøre for å få bedre lønn?

7. Hvorfor skal Robert og Yasamin bruke Altinn?

Diagram:: Tall fra SSB
Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern