7. Fagforeningsmøte

Fra et klubbmøte på arbeidsplassen.

Møtet blir ledet av den tillitsvalgte på arbeidsplassen.

Blankt ark- 7 fagforeningsmøte.jpg

– Velkommen til klubbmøte.
I dag er klubbens sekretær sykemeldt, så jeg må be deg, Ola, om å skrive referat fra møtet. Jeg vil også ønske nye medlemmer velkommen til fagforeningen vår.

– Noen som har merknader til innkalling og dagsorden? Ingen. Da er de godkjent.
Først skal vi godkjenne protokollen fra forrige klubbmøte. Alle har fått den på e-post. Kommentarer? Ikke, da er møtereferatet godkjent.
Første sak på dagsorden er hvilke krav vi skal stille til årets tariffoppgjør. Alle har lest saken fra sentralstyret. Kommentarer?

Det er mange som tar ordet og sier meningen sin om hva som bør kreves i lønnstillegg, overtidstillegg, arbeidstid, overtidsbestemmelser, ferie, pensjonsbestemmelser og arbeidsmiljø. Forslagene blir diskutert og stemt over.

– Da har vi vedtatt åtte saker til kommende tariffoppgjør. Disse skal sendes sentralstyret.
Neste sak på dagsorden er de lokale forhandlingene. Vi begynner med forslagene fra dere.

Det kommer inn forslag som går på lønn, arbeidsmiljø, garderobeforhold, kantine og overtidsordning. Sekretæren noterer alt.

7-fagforeningsmøte.jpg

– Da er alle forslag notert, og alt skal behandles av klubbstyret. Vi tar saken opp på neste klubbmøte om en måned. Vi har fått en video fra LO om internasjonal solidaritet. Jeg foreslår at vi ser på den nå, og så tenker vi over saken, og på neste møte diskuterer vi hva vi kan gjøre. OK?

Video: Internasjonal solidaritet

Forsamlingen ser på videoen og småprater litt om den etterpå.

– Neste sak på dagsorden er HMS-arbeidet og en rapport fra verneombudet. Værsågod, ordet er ditt, Klara.

POST-IT-fagforening.jpg

Verneombudet redgjør for HMS-arbeidet i bedriften, og vernerunden hun og bedriftslederen har hatt på arbeidsplassen en uke tidligere. Hun nevner hva som var akseptabelt og hva som må forbedres. Noe av dette har klubben allerede foreslått. Siden forrige rapport til klubben har hun også tatt seg av en personalsak og en sak om tilpasset arbeid på grunn av arbeidstakerens helse.

– Takk, Klara.

– Er det noen som har saker under eventuelt? Ingen. Da takker jeg for oppmøtet og ønsker alle vel hjem. Minner om neste møte om en måned. Alle får innkallingen i god tid på e-post som vanlig.

ikon tenkover.jpg
Hva har du opplevd på fagforeningsmøter?


Foto: Dreamstime
Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern