13. HMS-arbeid og arbeidsmiljøloven

Orientering og lenker

POST-IT-ferielov - ny.jpg

HMS-arbeid betyr helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Arbeidsmiljøloven skal sikre at arbeiderne har et godt arbeidsmiljø både fysisk og psykisk, og at tilsettingsforholdene er tilfredsstillende. Arbeidsmiljøloven gjelder for alle bedrifter, både private og offentlige.

Arbeidsgiveren skal sørge for at bestemmelsene i loven blir overholdt på arbeidsplassen. De ansatte velger et verneombud som skal se til at bedriften oppfyller kravene i arbeidsmiljøloven. Dersom det oppstår helsefare på arbeidsplassen, har verneombudet myndighet til å stenge bedriften inntil helsefaren er over. Verneombudet skal også lære opp og kontrollere at arbeidstakerne følger loven. Dersom en ansatt slurver med HMS-arbeidet, blir vedkommende irettesatt.

Hvert år holdes det en internkontroll. Da går verneombudet og en representant fra arbeidsgiveren gjennom HMS-arbeidet i bedriften. De utarbeider også planer og tiltak for å bedre arbeidsmiljøet. Det er arbeidsgivers plikt å skaffe det nødvendige utstyret som skal til for å sikre arbeidsmiljøet. Det kan være for eksempel hørselsvern, vernesko, vernebriller, ventilasjonsanlegg, brannslukningsapparater, riktige kontorstoler, hygienisk kantine osv.

Dersom arbeidsgiveren ikke følger arbeidsmiljøloven, kan arbeiderne gjennom den tillitsvalgte eller verneombudet henvende seg til Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet skal se til at loven blir fulgt, og har myndighet til å kontrollere bedriften, gjerne ved bedriftsbesøk. Det er få bedrifter som setter seg opp mot Arbeidstilsynet. Dessuten driver Arbeidstilsynet med informasjon om arbeidsmiljøloven og hvordan den skal ivaretas. Arbeidstilsynet har også ansvar og myndighet når det gjelder tilsyn med lønns- og arbeidsforhold for utenlandske arbeidere.


2-13-oppslagstavle.jpg

ikon tenkover.jpg Hvilke erfaringer har du når det gjelder HMS-arbeid og verneombudets oppgave?


arbeidsmiljoloven- liten.jpg Lenker til Arbeidsmiljøloven og Arbeidstilsynet

No read access to 66c5a157-76d3-444b-9f1e-77c36e30e654

Illustrasjon: Bente Aabrek, Fagbokforlaget
Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern