22. Video og oppgave – "Svart arbeid"

Video og oppgave

Utskrift av det som blir sagt i videoen Kort om svart arbeid.

ikon tenkover.jpg Hvorfor benytter folk seg av svart arbeid? Hva kan kunden risikere?


tekst.jpgSvart arbeid

Oppgave


Finn ord og uttrykk som betyr det samme eller nesten det samme.

Video: NRK Skole

Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern