5. Vokabular – "Fagorganisering"

Ordkunnskap

Oppgave


Velg riktig ord slik at setningene får mening.

Det er slik i at vi ikke får noen forbedringer hvis vi ikke krever det. Før i tiden måtte mange avsluttes fordi de streikende ikke hadde penger til mat. Streik betyr det samme som . Vi førsøker alltid å komme til enighet om kravene fra oss arbeidstakere og arbeidsgiverens . Under hovedforhandlingene er Riksmeklingsmannen aktiv, og ofte forhandles det på overtid for å unngå . Mekle betyr det samme som . Når hovedforhandlingene er ferdige, skal fagforeningsmedlemmene si hva de mener om resultatet ved en . Svarer flertallet nei til forhandlingsresultatet, blir det .

Dersom arbeidsgiveren ikke følger arbeidsmiljøloven eller behandler deg dårlig, får du hjelp av din. gjelder for alle arbeidstakere uansett om de er organisert eller ikke, men de uorganiserte har ingen til å hjelpe seg i konflikter på arbeidsplassen. De uorganiserte har heller ikke noen på lønns- og arbeidsvilkår – verken sentralt eller lokalt. De som er organisert, får fra fagforeningen sin når de trenger det, for eksempel i en med arbeidsgiveren. Når du er , må du betale av lønnen.

Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern