4. Fagorganisering

Lyttetekst

Trond.jpg

Intervju med Trond Løvstakken, forbundssekretær i EL & IT Forbundet.

EL & IT Forbundet er en landsomfattende sammenslutning som organiserer lønnstakere innenfor IKT-, energi- og el-installasjonsbransjen. Forbundet er ikke tilknyttet noe politisk parti. Virkeområdet fastsettes av Landsorganisasjonen i Norge. EL & IT Forbundet har 37 000 medlemmer.

EL & IT Forbundet
Ordforklaringer:
 • forbundssekretær – en som fører protokoller ved forhandlinger og er saksbehandler
 • innflytelse – påvirkning
 • å organisere seg – å bli medlem av en organisasjon
 • maktbalanse – likevekt i styrken mellom to parter
 • et offer – en som er skadelidende
 • fordel – fortrinn
 • juridisk bistand – hjelp fra jurist
 • forsikringsordninger – økonomisk avtale der du betaler en årlig pengesum for å få økonomisk erstatning ved ulykker, brann osv.
 • hovedsakelig – viktigst
 • konkret – bestemt
 • å bistå – å hjelpe
 • å kommunisere – å ha kontakt

Oppgave

Lytt til intervjuet med Trond og svar på oppgavene.

1. Når ble Trond interessert i fagforeningsarbeid?

2. Hvorfor meldte Trond seg inn i fagforeningen?

3. Hvorfor er det så viktig med fagforeninger?

4. Det er mange uorganiserte. Hva er grunnen til at de fleste av dem ikke har organisert seg?

5. Hvilke andre fordeler enn innflytelse på lønns- og arbeidsvilkårene har de organiserte?

6. Hvilke grupper innvandrere melder seg inn i fagforeningene?

7. Hvilke saker er fagforeningene spesielt opptatt av når det gjelder innvandrere?

8. Hva gjør fagforeningen dersom arbeidstakeren ikke får lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med norske avtaler?

9. På hvilke andre måter hjelper EL & IT Forbundet arbeidere fra andre land?

10. Hva slags arbeidere er medlem av EL & IT Forbundet?

Foto: Trond Løvstakken
Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern