17. Vokabular og innholdsforståelse – "Alderspensjon og uførepensjon"

Hvilke ord må du sette inn for at teksten skal bli riktig?
tekst.jpgAlderspensjon og uførepensjon

Oppgave

Skriv ordene inn i riktige luker.

mindre – avtalefestet – bedrifter – tidligere – opptjeningstid

I noen må du gå av når du er 67 år. De som har lang , kan pensjonere seg fra de er 62 år. De får pensjon. Det er viktig å være klar over at jo du starter med å ta ut pensjonen, jo får du utbetalt hvert år.

tjenestepensjon – større – alderspensjon – uførepensjon – pensjonsordninger – viss – alderdommen – folketrygden

Alle som har bodd i Norge en tid, får alderspensjon fra fra de er 67 år. Jo lenger du har arbeidet, jo høyere får du. Denne pensjonen skal sikre inntekten i . De som har vært i arbeid, får dessuten . Mange arbeidstakere har som de betaler inn til. Da får de pensjon. De som blir uføre, får .

Log in via e-portal
© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern